Máy may Thanh Tú

các loại đường may cơ bản

 • Giới thiệu các đường may cơ bản | Web chia sẻ kinh nghiệm cắt ...

  Trong hệ thống , tuy theo cong dụng ta co thể chia lam 3  ... kiểu xếp li: li sống (li đẹp), li sau, li tron, li nổi gan Khi bạn học thi nối nhằm mục đich ghep nối phần vải lại với ...
 • Các đường may tay cơ bản cho người mới học

  Nếu bạn mới học va chưa thanh thạo tay thi đừng lo lắng. Bai viết nay sẽ giup bạn biết va lam được tay chuẩn. ... mũi ở bề mặt nhỏ va nhuyễn Ứng dụng: Vắt hang day khong gấp mep cho em.
 • Tính định mức chỉ và các đường may cơ bản

  Cach tinh định mức vải sơ mi nam nữ ... Tai liệu thiết bị cong nghiệp dạng mũi  ... Tinh định mức chỉ va 
 https://www.facebook.com/garmentspace
 • Định Mức Chỉ May Và Các Đường May Cơ Bản |CongNgheMay.info

  Bai viết nay sẽ noi về định mức chỉ va . Khi tinh định mức chỉ thi bạn chu ý: độ day của vải la yếu tố để tăng them % định mức cho mỗi .
 • Các đường may cơ bản

  Cach đo va tinh vải khi  ... Cach ao sơ mi ren dịu danh nữ tinh - Cach ao canh dơi cực đơn giản ... Sửa may ban cong nghiệp
 • Tài liệu thiết bị may công nghiệp các dạng mũi may cơ bản

  Jeans skinny, street style ao sơ mi nam, tinh vải ao quần, sơ mi nam nữ, cắt , thiết kế quần ao, tai liệu nganh ,may 2 kim, may cong nghiệp, ... Ki hiệu: 400 - 401 mũi thẳng .
 • Các đường may cơ bản cho chị em thành thạo như thợ

  la một trong những kiến thức va cần thiết. Nắm ro để thực hiện những sản phẩm tiện lợi va đẹp hơn nhe!
 • các đường may cơ bản 1 - YouTube

  Sign in to add this video to a playlist. ... Sign in to report inappropriate content. ... Language: English Content location: Canada
 • Tin tức | Các đường may máy cơ bản may nối

  Đặt hai mặt vải up vao nhau , meo vải tren cach mep vải dưới độ 6mm co thể to hơn nữa tuy theo từng . Sau đo gấp meo vải dưới len bọc sat lấy meo vải tren , một chỉ sat mep gọi la nối cuốn sể.
 • các đường may cơ bản 2 - YouTube

  Sign in to add this video to a playlist. ... Sign in to report inappropriate content. ... Language: English Content location: Vietnam